voorraadbeheer

T: +31 345 636 040
M: info@lic.nl
W: www.lic.nl

afdrukken

De BFW module voorraadbeheer geeft inzicht in de actuele voorraadstand. De voorraadstand kan op elk moment worden bijgewerkt op basis van geproduceerde kilo's en ontvangen materialen. Daarnaast kan op basis van de verwachtte productie ook een inschatting worden gemaakt van benodigde aankopen of afroepen van een bestaand inkoopcontract. BFW koppelt hierbij planningsgegevens aan inkoopcontracten en voorraadstand, waardoor een optimaal voorraadbeheer mogelijk is.

Voorraadbeheer als controlemiddel

Allereerst kan het voorraadbeheer worden gebruikt om te controleren of de gemeten feitelijke voorraad overeenkomt met de theoretische voorraad. Dit is belangrijk, omdat de voorraad door de financiële administratie als een belangrijke vermogenscomponent wordt gezien. De theoretische voorraad wordt bepaald op basis van:

  • Voorraadstand per ultimo (bv per 1/1);
  • Alle afboekingen als gevolg van productie;
  • Alle bijboekingen als gevolg van ontvangsten.

Het resultaat is de berekende stand van de voorraad. Indien er verschillen zijn tussen feitelijke en theoretische voorraad, is dit vaak te wijten aan:

  • Een verschil in werkelijk en verondersteld schroot/afval;
  • Verbruik van meer materiaal dan volgens buigstaat was gepland, bv om proefstukken te maken;
  • Verbruik van ander materiaal dan volgens buigstaat was voorgeschreven.

Een exacte aansluiting tussen theorie en praktijk is als gevolg van bovenstaande redenen niet mogelijk, maar door het aangeven van de bovenstaande verklaarbare afwijkingen tussen theorie en praktijk kan wel een nauwkeurige schatting worden gemaakt.

scherm voorraadbeheer

scherm voorraadbeheer


overzicht begin- en eindvoorraad met mutaties

overzicht begin- en eindvoorraad met mutaties


Voorraadbeheer als ondersteuning bij verkoop

Met name voor stuksartikelen kan het voorraadbeheer in combinatie met geplande leveringen en ontvangsten een handig hulpmiddel zijn om te bepalen of bijvoorbeeld netten of supportliggers uit voorraad kunnen worden geleverd. BFW zal de voorraad verminderen met de geplande productiebehoefte, waardoor uiteindelijk de "vrije" voorraad overblijft, waaruit de commercie direct kan leveren. Als er geen voorraad is, kan aan de hand van de geplande afroepen bekeken worden wanneer men verwacht dat het artikel wel op voorraad is of wanneer het artikel op voorraad wordt verwacht.

voorraadbeheer met geplande leveringen

voorraadbeheer met geplande leveringen


Voorraadbeheer als hulpmiddel om optimaal in te kopen

Om te bepalen of voor lopende verplichtingen de voorraad voldoende is afgedekt, kan de module financieel risico management (FRM) worden gebruikt. Hiermee worden de schattingen uit de calculatie afgezet tegen de inkoopcontracten.

informatie aanvragen naar begin

buigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplus