calculatie en nacalculatie

T: +31 345 636 040
M: info@lic.nl
W: www.lic.nl

afdrukken

Veel projecten worden pas na prijsonderhandelingen verkregen; daarom is het noodzakelijk om vooraf een duidelijk inzicht te hebben in de kostprijsberekening die ten grondslag ligt aan de commerciële kostprijs. De calculatiemodule van BFW biedt u de mogelijkheid om op basis van de ervaringen uit het verleden een gedegen calculatieopzet te maken voor knip- en buigwerk, prefab als vlechturen. Ook bij een (familie)bedrijfsoverdracht bieden deze normen een hulpmiddel om verder te kijken dan de commerciële prijzen en vooraf een goede inschatting te maken van de risico's.

Resultaten uit het verleden...

Ervaringen uit het verleden spelen een belangrijke rol bij het inschatten van risico's bij nieuwe projecten. Daarom is de calculatiemodule een hulpmiddel waarmee ook de omstandigheden van het project kunnen worden vastgelegd, zowel vooraf bekend als achteraf onderkend. De basis vormen de normen die voor de verschillende bouwfases gelden.

Deze normen worden vastgelegd in een referentietabel en gebruikt bij elke nieuwe calculatie. De normentabel zal voor elk bedrijf verschillend zijn, afhankelijk van de aard van de projecten (Utiliteit, woningbouw, GWW) en de ervaring die zij op die specialistische terreinen heeft.
Onderstaand voorbeeld toont een opzet van de verwerkingsnorm voor een aantal verschillende fases:

kostenstructuur

kostenstructuur

De normen voor verwerking kunnen ook betrekking hebben op de verwerking van netten of supporten. BFW maakt onderscheid tussen (gelaste) supportrekken en supportliggers. Deze normen zijn gemiddelde verwerkingsnormen en kunnen worden gecorrigeerd met correctiefactoren. Daarbij valt te denken aan:

  • De mate van herhaling bij bv vloerwapening; dit geeft een negatieve correctie op de norm;
  • Het toepassen van instortvoorzieningen, waardoor een hogere verwerkingsnorm noodzakelijk is;
  • De bouwomstandigheden; wordt er overkapt gewerkt of in open lucht; is er wel of geen bouwkraan voorhanden;
  • Wat is de vorm van de balken; zijn er veel maatzuivere zijden waar rekening mee gehouden moet worden?
  • Wordt het materiaal prefab aangeleverd of los.

In de calculatie wordt op basis van een diameterverdeling (op basis van een totaalopgave, per m3, m2 of m1) een gemiddelde norm bepaald. Deze kan vervolgens door toepassing van de correctiefactoren worden aangepast, waardoor een projectnorm ontstaat die de verwerkingsnorm per onderdeel bepaalt.
BFW genereert de wapeningstotalen per diameter, matten en supporten en berekent de normen voor de verschillende onderdelen:

overzicht voorcalculatienormen

overzicht voorcalculatienormen

De normen per onderdeel vormen de basis voor de nacalculatie. Aangezien de onderbouw vaak een lagere norm heeft dan de bovenbouw, is het belangrijk om bij de registratie van de bestede uren al op te geven voor welke onderdelen de uren bedoeld zijn. Hiervoor heeft BFW de manurenstaat voorzien van de faselijst,

die de vlechters kunnen gebruiken om aan te geven aan welke fases de uren zijn besteed.
Aan de hand van het nacalculatieoverzicht kunnen de begrote normen worden afgezet tegen de werkelijke normen. Dit overzicht geeft een beeld van het verloop van het project:

rapport nacalculatieoverzicht

rapport nacalculatieoverzicht

informatie aanvragen naar begin

buigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplus