urenregistratie

T: +31 345 636 040
M: info@lic.nl
W: www.lic.nl

afdrukken

De urenregistratie is primair een middel om het mandagenregister te kunnen opstellen. Daarnaast kunnen alle werkzaamheden in de wapeningscentrale ook worden vastgelegd met behulp van deze module. De urenregistratie kan ook automatisch gevoegd worden door een koppeling met de online tijdregistratie. Hiermee kunnen productiemedewerkers hun opdrachten zelfstandig opvolgen met start- en stoptijden. Deze tijden worden vervolgens in de urenregistratie vastgelegd.
De urenregistratie maakt in het projectresultaat inzichtelijk, hoeveel uur en zijn besteed aan de gecalculeerde onderdelen en stelt u in staat om te controleren of de verwachte norm overeen komt met de werkelijke norm.

Urenregistratie te behoeve van de manurenstaat

Om de uren op de bouwplaats te registreren, kan de activiteit "vlechten" worden gebruikt. Deze activiteit is standaard gekoppeld aan de afdruk op het manurenregister. Dit manurenregister kan worden meegestuurd bij de factuur of afgetekend op de bouwplaats. Het invoeren van deze uren gebeurt per dag, maar kan ook voor 1 week direct worden toegevoegd:

urenregistratie met manueel ingevoerde vlechturen op project "Bedrijfsvloer Helmond"

urenregistratie met manueel ingevoerde vlechturen op project "Bedrijfsvloer Helmond"

De uren in de hal kunnen worden toegewezen aan productieopdrachten waardoor de nacalculatie ook daadwerkelijk op de geproduceerde tonnages betrekking heeft. Hiervoor worden dan de productienummers gebruikt om de geproduceerde uren aan te koppelen.
De uren op de bouwplaats worden standaard opgenomen op de manurenstaat. Deze kan worden afgedrukt en afgetekend.
De manurenstaat is voorzien van:

  • Het registratienummer van de medewerker;
  • Het legitimatienummer van de medewerker;
  • De VAR-registratie;
  • VCA-certificaat.
manurenstaat

manurenstaat

Urenregistratie in combinatie met online tijdregistratie

Als de uren rechtstreeks vanuit de online tijdregistratie komen, worden de tijden nauwkeurig verwerkt in de urenregistratie. Van elke vastlegging (stoptijd, eindtijd) wordt inzichtelijk wat er is gebeurd. Het voordeel van deze koppeling is, dat de uren niet manueel hoeven te worden geregistreerd en achteraf opnieuw ingevoerd, maar dat de tijden bij de bron worden vastgelegd. Hierdoor kunnen de uren elk moment kunnen worden bekeken en kan ook worden gecontroleerd of de gegevens juist worden vastgelegd.


urenregistratie in combinatie met de online tijdregistratie voor prefab werkzaamheden

urenregistratie in combinatie met de online tijdregistratie voor prefab werkzaamheden

Werkelijke uren in projectresultaat

In de nacalculatie kan de kostprijs van de werkzaamheden die via de urenregistratie zijn vastgelegd, worden bekeken:

projectresultaat urenregistratie

projectresultaat urenregistratie


informatie aanvragen naar begin

buigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplus